Datum a čas Událost Den Diecéze Město Místo Fotografové
Terciářská pouť Kostelní Vydří Diecéze brněnská Kostelní Vydří poutní kostel Panny Marie Karmelské Dušan Kadlec
Liturgie přijetí do katechumenátu Arcidiecéze pražská Praha sv. Vít Tomáš Ježek
Svatodušní vigílie Arcidiecéze pražská Praha 4 - Lhotka Panny Marie Královny míru Jakub Šerých
Vigilie seslání Ducha Svatého Diecéze královéhradecká Hradec Králové Katedrála sv. Ducha František Falta
Vigilie slavnosti Seslání Ducha sv. Arcidiecéze pražská Praha sv. Vít Tomáš Ježek
Seslání sv. Ducha Arcidiecéze pražská Praha - Spořilov sv. Anežky České Jakub Šerých
Svatodušní vigilie + křest Arcidiecéze olomoucká Olomouc Dominikáni Dominik Novák
Liturgie slavnosti Seslání Ducha sv. Arcidiecéze pražská Praha sv. Vít Tomáš Ježek, Jakub Šerých
Zoslanie Ducha Svätého, sv. omša s krstom katechumenov Bratislava Kostol Sv. Rodiny Zuzana Kostková
Slavnost Seslání Ducha svatého - poutní mše Diecéze českobudějovická Třeboňsko Kaple Sv. Ducha na Dunajovické hoře Marie Košinová
Zdislavení Diecéze brněnská Křižanov farnost Křižanov,kostel sv. Václava Stanislav Knotek
První svaté přijímání Diecéze českobudějovická Třeboň Kostel Panny Marie Královny a sv. Jiljí Marie Košinová
První Svaté přijímání Arcidiecéze pražská Praha 5 kostel sv. Filipa a Jakuba Martin Myslivec
Ekumenické setkání s modlitbami a zpěvy z Taizé Arcidiecéze pražská Zápy kostel sv. Jakuba, Zápy Tomáš Ježek
biřmování Arcidiecéze olomoucká Olomouc Dominikáni Dominik Novák
Liturgie slavnosti Těla a Krve Páně Arcidiecéze pražská Praha sv. Vít Jana Havlová
Noc kostelů Arcidiecéze olomoucká Uherské Hradiště Kostely v Uherském Hradišti Petr Šamša
Jáhenské svěcení - Viktor Jakovič Diecéze českobudějovická České Budějovice katedrála sv. Mikuláše Michal Klečka
Věčné sliby v kongregaci Milosrdných sester sv. Karla Boromejského Arcidiecéze pražská Praha sv. Karla Boromejského Lucie Horníková
První svaté přijímání Arcidiecéze pražská Praha 4 - Lhotka Panny Marie Královny míru Jakub Šerých
První svaté přijímání Arcidiecéze pražská Praha, Žižkov sv. Prokop Betty Horníková
Těla a Krve Páně Diecéze královéhradecká Hradec Králové Katedrála svatého Ducha Pavel Langer
1. sv. přijímání Arcidiecéze pražská Vlašim sv. Jiljí Martina Řehořová
Mše sv. s průvodem Božího Těla Arcidiecéze pražská Praha - Spořilov sv. Anežky České N e o b s a z e n o
Boží Tělo u minoritů Diecéze brněnská Brno Kostel svatých Janů - Minorité N e o b s a z e n o
Liturgie slavnosti sv. Víta Arcidiecéze pražská Praha sv. Vít Anička Guthrie
Biřmování Arcidiecéze olomoucká Uherské Hradiště Kostel sv. Františka Xaverského Petr Šamša
Setkání křesťanské aktivní mládeže - SKAM Arcidiecéze pražská Praha, Dolní Počernice Praha - Dolní Počernice Tomáš Ježek
1. sv. přijímání Arcidiecéze pražská Praha - Spořilov sv. Anežky České Lucie Horníková
Primiční mše svatá Diecéze brněnská Nové Město na Moravě sv. Kunhuta Radek Hanskut