V Ružomberku vystavia najlepšie fotografie spolku fotografov Človek a viera

Datum: 24. 2. - 20. 3. 2020
Místo: knižnica Katolíckej univerzity v Ružomberku

Tlačová správa

 

TK KBS

Viac o výstave - viz výstavy

V Ružomberku vystavia najlepšie fotografie spolku fotografov Človek a viera