Človek a Viera - Bratislava Človek a Viera - Bratislava Človek a Viera - Bratislava Človek a Viera - Bratislava Človek a Viera - Bratislava Človek a Viera - Bratislava Človek a Viera - Bratislava Člověk a Víra - T22 Člověk a Víra - Papež SK Člověk a Víra - family

Duchovný zážitok, kvalitné fotografie, osobný rast

Krátké zamyšlení spolu s Foto výběrem k datu 29. 04. 2024:  Tajemství vítězů (Hana Pinknerová, CityHouse Brno (blog autorky - použito se svolením))  (více)                  

HP - Dary blok

„Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je v nebesiach! “
Mt 5, 16
IBAN: SK66 8330 0000 0021 0250 8146

„V Cirkvi naliehavo potrebujeme komunikáciu, ktorá by rozpálila srdcia, ktorá by bola balzamom na rany a vrhala by svetlo na cestu našich bratov a sestier. Snívam o cirkevnej komunikácii, ktorá by sa vedela nechať viesť Duchom Svätým, o zdvorilej a zároveň prorockej cirkevnej komunikácii, ktorá by vedela nájsť nové formy a spôsoby pre to nádherné ohlasovanie, ktoré je povolané vniesť do tretieho tisícročia. O komunikácii, ktorá by do centra kládla vzťah s Bohom a blížnym, najmä s tým najnúdznejším, a ktorá by vedela skôr zapáliť oheň viery než nechať tlieť popol sebareferenčnej identity. O komunikácii, ktorej základom by bola pokora pri počúvaní a parézia pri hovorení, ktorá by nikdy neoddeľovala pravdu od lásky k blížnemu.“ píše pápež František v posolstve ku Dňu médií 2023.

Aj fotografia môže byť takouto komunikáciou, ktorá dokáže prehovoriť k srdcu človeka, zapáliť oheň viery, je nádherným ohlasovaním tretieho tisícročia. Nech nám sv. František Saleský, patrón médií a novinárov vyprosuje, aby sme boli schopní vydávať svedectvo prostredníctvom médií, sociálnych sietí, aby sme sa učili tej komunikácii, ktorá je balzamom na rany a vrhá svetlo na cestu.

Zuzana Kostková
výkonná riaditeľka Človek a Viera, o.z.

 

Partneri

Partner
Partner
Partner
Partner