29. 3. 2024: Krížová cesta na Kalvárii v Marianke v maďarskej reči

Kategórie pre vyhľadávanie - galérie: