16. 9. 2023: Slávnostná sv. omša na slávnosť Povýšenia Sv. kríža, Dolné Obdokovce

Kategórie pre vyhľadávanie - galérie: