9. 3. 2023: 21. výročie posviacky Kostola sv. Františka z Assisi v Karlove Vsi, Bratislava

Kategórie pre vyhľadávanie - galérie: