červen 9, Seslání Ducha Svatého a biřmování, katedrála Ostrava