Únor 04, Slavnostní uvedení nového generálního vikáře brněnské diecéze biskupa Mons. Pavla Konzbula a nového kanovníka P. Jaroslava Čupra, Vranov u Brna

Related subgalleries