31. 3. 2024: Veľkonočná nedeľa, Kostol Sv. rodiny, Bratislava

Kategórie pre vyhľadávanie - galérie: