25. 3. 2023: Kňazské svätenie, Chrám Povýšenia Sv. kríža v Bratislave - ďalšie foto

Kategórie pre vyhľadávanie - galérie: