Datum a čas Událost Den Diecéze Město Místo Fotografové
Odborná konference "Kněžna sv. Ludmila" Roztoky Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy Anička Guthrie
Závěr lidových misií ve farnosti Jalubí - mše sv. a stavění misijního kříže Arcidiecéze olomoucká Jalubí Jalubí kostel Narození sv. Jana Křtitele František Ingr
Svěcení oltáře s Vojtěchem Cikrle Diecéze brněnská Dolní Cerekev sv. Marie Magdalena Jan Čermák
Dušičková pouť Diecéze brněnská Křtiny Kostel Jména Panny Marie N e o b s a z e n o
Koncert Good Work Diecéze brněnská Moravský Krumlov Kostel Všech svatých Iva Horálková
Koncert pro svatovítské varhany a ekumenická modlitba za vlast Arcidiecéze pražská Praha katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha Martina Řehořová
Putování relikvie sv. Vincenta de Paul Arcidiecéze olomoucká Kroměříž Klášterní kaple sester sv. Vincence František Ingr
Liturgie slavnosti Všech svatých Arcidiecéze pražská Praha Všech Svatých Lucie Horníková
Putování relikvie sv. Vincenta de Paul Diecéze brněnská Střelice u Brna Kostel Nejsvětější Trojice Vojtěch Hlávka
Slavnostní bohoslužba věnovaná památce zesnulých Praha 2 - Vyšehrad bazilika sv. Petra a Pavla na Vyšehradě Martina Řehořová
Památka zesnulých Praha 2 - Vyšehrad bazilika sv. Petra a Pavla na Vyšehradě N e o b s a z e n o
Hubertská pouť Diecéze brněnská Křtiny Kostel Jména Panny Marie Tomáš Cigánek
Konference církve Slovo života Diecéze brněnská Brno Slovo Života, Nové Sady 37 Iva Horálková
Setkání schol Diecéze brněnská Rozseč nad Kunštátem sv. Antonín Stanislav Knotek
Ekumenické nešpory Arcidiecéze pražská Praha 6 Klášter Benediktinek - Bílá hora Tomáš Ježek
Mše sv. v rotundě sv. Martina - zahájení lampionového průvodu Praha 2 - Vyšehrad rotunda sv. Martina Michal Havel
Návštěva papežského nuncia ve věznici Arcidiecéze pražská Jiřice Věznice Jiřice Martina Řehořová
Liturgie svátku sv. Anežky České Arcidiecéze pražská Praha katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha Roman Albrecht
Děkovná mše sv. za 30 let od svatořečení Anežky České Arcidiecéze pražská Praha sv. Anežky České Roman Albrecht
Žehnání nově obnovených varhan ve Štítarech Diecéze brněnská Štítary Štítary, kostel sv. Jiří Iva Horálková
Liturgie památky sv. Cecílie Arcidiecéze pražská Praha katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha Lucie Horníková
Janušův festival dětských chrámových sborů a schol Praha-Vinohrady aula Arcibiskupského gymnázia a kostel sv. Ludmily N e o b s a z e n o
Večer milosrdenstva Zahraničí Levice Kostol Ducha Svätého Mária Švecová
Červená středa - centrální akce Praha 1 Karolinum, poté průvod přes Staroměstské nám. N e o b s a z e n o
Rekviem za Karla IV. Arcidiecéze pražská Praha katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha Anička Guthrie
Benedikce varhan spojená s varhanním koncertem Diecéze českobudějovická Paštiky sv. Jan Křtitel Jana Havlová
Liturgie přijetí do katechumenátu Arcidiecéze pražská Praha katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha N e o b s a z e n o
Mše ke cti sv. Anežky České Arcidiecéze pražská Praha Anežský klášter na Františku Roman Albrecht
Liturgie pátku po 1. neděli adventní Arcidiecéze pražská Praha katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha Jana Havlová, Michal Havel
Štědrovečerní půlnoční mše svatá Diecéze brněnská Brno Kostel svatých Janů - Minorité N e o b s a z e n o