Datum a čas Sort descending Událost Den Diecéze Město Místo Fotografové
Finále Bibliq - biblickej ligy SK: Žilinská diecéza SOŠ sv. Jozefa Robotníka, Saleziánska 18, Žilina 010 01 SOŠ sv. Jozefa Robotníka v Žiline Jaromír Mikulec
Posviacka nového organa SK: Bratislavská arcidiecéza Bratislava - Kalvária Kostol Panny Márie Snežnej Filip Hoško
Celonárodná púť sv. Cyrila a sv. Metoda SK: Nitrianska diecéza Nitra Nitra Zatím neobsazeno
Omša za dobrodincov kostola SK: Trnavská arcidiecéza Vaďovce kostol Vaďovce Jaromír Mikulec
Koncert vo Vaďovciach SK: Trnavská arcidiecéza Vaďovce kostol Vaďovce Jaromír Mikulec
Škapuliarska púť SK: Nitrianska diecéza Topoľčianky Kostol Topoľčianky Zatím neobsazeno
Hlavná púť - podujatia programu 17.7. - 21.7.2024 streda až nedeľa SK: Nitrianska diecéza Skalka nad Váhom Pútnické miesto Skalka nad Váhom Mojmír Malovecký
Omša s uložením relikvií - o. biskup Judák SK: Trnavská arcidiecéza Vaďovce kostol Vaďovce Jaromír Mikulec
Zoborská púť SK: Nitrianska diecéza Nitra Zoborský kláštor Zatím neobsazeno
Gorazdov Močenok, hl. sv. omša SK: Nitrianska diecéza Močenok Močenok Zatím neobsazeno
Prvé sľuby rehoľnej sestry SK: Trnavská arcidiecéza Nové Mesto nad Váhom Farský kostol NMnV Jaromír Mikulec
Púť Nitra Kalvária SK: Nitrianska diecéza Priestranstvo pred Misijným domom Kalvária Nitra, Misijný dom Zatím neobsazeno
Hontfest SK: Banskobystrická diecéza Dudince Dudince amfiteáter Mária Švecová
Blahorečenie Jána Havlíka SK: Bratislavská arcidiecéza Šaštín Bazilika Sedembolestnej Panny Mária Zatím neobsazeno