Datum a čas Událost Den Diecéze Město Místo Fotografové
Krížová cesta SK: Bratislavská arcidiecéza Miloslavov Miloslavov Filip Hoško
Extrémna krížová cesta 30 km okruh Mariánka SK: Bratislavská arcidiecéza Mariánka Pútnická bazilika narodenia Panny Márie Jakub Kozák
Katedrála sv. Emeráma - Nitriansky hrad SK: Nitrianska diecéza Nitra Katedrála sv. Emeráma Tomáš Fečo, Mária Švecová
Katedrála sv. Emeráma Nitra hrad SK: Nitrianska diecéza Nitra Katedrála sv. Emeráma Tomáš Fečo, Mária Švecová
Zelený štvrtok SK: Bratislavská arcidiecéza Bratislava Kostol sv. Rodiny Ondrej Danko
Krížová cesta SK: Bratislavská arcidiecéza Bratislava Kalvária - dominikáni Zatím neobsazeno
Živá krížová cesta v Prešove SK: Košická arcidiecéza Prešov Prešov Jakub Kozák
Obrady Veľkého piatku SK: Bratislavská arcidiecéza Bratislava Kostol sv. Rodiny - Petržalka Zuzana Kostková
Krížová cesta SK: Bratislavská arcidiecéza Bratislava Kostol sv. Rodiny - Petržalka Zatím neobsazeno
Posvätenie veľkonočných jedál v košíkoch SK: Košická arcidiecéza Lipany Kostol sv. Martina Jakub Kozák
Veľkonočná vigília SK: Bratislavská arcidiecéza Bratislava Kostol sv. Rodiny - Petržalka Zuzana Kostková
Veľkonočná vigília SK: Nitrianska diecéza Nitra Katedrála sv. Emeráma Tomáš Fečo
Veľkonočná nedeľa SK: Nitrianska diecéza Nitra Katedrála sv. Emeráma Tomáš Fečo
30. výročie Rádia Lumen SK: Banskobystrická diecéza Banská Bystrica Banská Bystrica Mária Švecová
25. výročie patrocínia SK: Bratislavská arcidiecéza Miloslavov Kostol Božieho milosrdenstva Filip Hoško, Zuzana Kostková
Slávnosť Božieho milosrdentva SK: Bratislavská arcidiecéza Bratislava Kalvária - dominikáni Veronika Sivčová, Valéria Liptakova
Púť detí (Erko) SK: Spišská diecéza Levoča Levoča Zatím neobsazeno
Púť detí (Erko) SK: Žilinská diecéza Rajecká Lesná Rajecká Lesná Zatím neobsazeno
Arcidecézna púť detí do Marianky (Erko) SK: Bratislavská arcidiecéza Marianka Marianka Zatím neobsazeno
1.sv.prijímanie SK: Bratislavská arcidiecéza Bratislava Kostol sv. Františka z Assisi (minoriti) Vladimír Šimko
1. sv. prijímanie SK: Bratislavská arcidiecéza Bratislava - Petržalka Kostol Sv. rodiny Zuzana Kostková, Jaromír Mikulec
Púť siedmich kostolov SK: Bratislavská arcidiecéza Bratislava Kostol Sv. rodiny Ágnes Katalin Süle, Zuzana Kostková
Diakonská a kňazská vysviacka SK: Bratislavská arcidiecéza Bratislava Katedrála sv. Martina Jaromír Mikulec, Zuzana Kostková
Procesia Božieho Tela SK: Trnavská arcidiecéza Hrachovište Obec Hrachovište Jaromír Mikulec
1. sv. prijímanie SK: Bratislavská arcidiecéza Kostolná pri Dunaji Kostolná pri Dunaji Zuzana Kostková