Licenčné podmienky

NAŠI FOTOGRAFOVIA VÁM SLÚŽIA ZADARMO

Pre cirkevné organizácie (okrem profesionálnych spravodajských) a súkromné osoby je použitie fotografií zadarmo pre nekomerčné použitie.

Podmienkou použitia je dôsledné označenie fotografií popisom Meno Priezvisko, Človek a Viera. Meno autora nájdete priamo při každej fotografii.

Fotografie pre elektronické použitie sú označené vodoznakom, teda nie je potrebné opätovné uvádzanie autora.