Často kladené otázky

Rád by som sa ku vám pridal ako fotograf, ale som len amatér a obávam sa, že moje fotografické schopnosti nie sú dostatočné.

Jednou z výhod, ktoré projekt Človek a viera fotografom prináša, je práve viditeľné zlepšovanie vlastných fotografických schopností. Väčšina našich fotografov sú amatéri. Podstatné je, aby boli ochotní učiť sa od ostatných. Úroveň fotografa sa po vstupe do projektu takmer bez výnimky vždy zvýši. Záujemci o účasť na počiatku prechádzajú odborným workshopom, vedeným najlepšími fotografmi projektu. Projekt ďalej používa „predpublikačný“ schvaľovací systém, v ktorom fotograf dlhodobo dostáva konkrétnu spätnú väzbu k odovzdaným fotografiám od niektorého z pokročilých fotografov. A nakoniec - projekt v súčasnosti funguje ako živá fotografická komunita na sociálnych sieťach.

Rád by som sa ku vám pridal ako fotograf, ale obávam sa, že nemám dostatočnú technickú výbavu.

Jedinou podmienkou fotografického pôsobenia v projekte Človek a viera (ČaV) je vlastníctvo (alebo možnosť využitia) digitálnej zrkadlovky alebo bezzrkadlovky, ktoré majú crop faktor maximálne 2, prípadne aparáty s APS-C snímačom. Táto podmienka je opodstatnená, nakoľko bežné kompaktné fotoaparáty nie sú schopné zaistiť požadovanú kvalitu obrazu. Niektorí naši fotografovia používajú s digitálnou zrkadlovkou len základné rady menej svetelných objektívov a i napriek tomu sú schopní dosiahnuť veľmi dobré (= dostačujúce) výsledky. Fotografovia ČaV, ktorí menia či rozširujú svoju technickú výbavu, majú v rámci fotografickej komunity projektu možnosť nákupu, či predaja použitej techniky alebo zapožičania vybavenia, ktoré nepotrebujú pravidelne (napr. vysielačky, kalibračná sonda a pod.).

Autorské práva k fotografiám, ktoré urobím v rámci projektu, získa podľa vašich dokumentov spolok Človek a viera. Znamená to, že so svojimi fotografiami potom nemôžem manipulovať?

Skutočne dochádza k určitému obmedzeniu dispozičného práva, ale prevedenie užívateľských práv k fotografiám na spolok Človek a viera nie je vedený snahou obmedziť fotografovu možnosť manipulovať s vlastnými fotografiami. Hlavným cieľom tohto obmedzenia je zabránenie distribúcie nepodarených fotografií, ktoré majú technické alebo zásadné kompozičné vady. Ďalším dôvodom je zaistenie toho, aby fotografie zhotovené v rámci projektu Človek a viera trvale slúžili účelu, pre ktorý boli nafotené a zaručenie, že nebudú zneužité. Projekt zaisťuje fotografovi prístup okrem iného i na nadštandardné akcie, ktoré inak verejnosti nie sú prístupné alebo na miesta, kam ostatní fotografovia nemajú prístup (napr. presbytár katedrály). Túto tzv. exkluzivitu získal projekt na základe vzájomnej dôvery a dohodnutých pravidiel vďaka dlhodobej spolupráci s konkrétnymi cirkevnými subjektami. Užívateľské práva k fotografiám preto spolku zostávajú i v prípade, keď fotograf projekt opustí. V praxi nedochádza ku sporom ohľadom využitia fotografií už z toho dôvodu, že snímky sú dostupné zdarma komukoľvek, príp. (pri vysokom rozlíšení) za veľmi nízke ceny.

Rád/a by som získal/a konkrétnu fotografiu z vašej databázy. Ako ju môžem nájsť a získať?

Fotografiu je možné vyhľadať dvojakým spôsobom:
1. do vyhľadávača zadáte webovú adresu databázy fotografií Človek a viera http://galerie.clovekavira.cz/galerie. V pravom hornom rohu obrazovky (pod logom) kliknete na tlačítko „Vyhľadať fotografiu“ a objaví sa tabuľka, v ktorej môžete vybrať fotografiu podľa prednastavených kategórií (žltý trojuholníček otvára ponuku každej kategórie, vyberiete zaškrtnutím príslušného bieleho štvorcového políčka). Zvolené kategórie potvrdíte vpravo dole kliknutím na tlačítko „Zobraziť“. Týmto spôsobom sa vyhľadávajú hlavne tematické fotografie.
2. V prípade, že hľadáte fotografie z konkrétnej akcie na konkrétnom mieste môžete zvoliť druhý spôsob a to, že do vyhľadávača opäť zadáte webovú adresu databázy Človek a viera http://galerie.clovekavira.cz/galerie. V ľavom stĺpci (pod logom a tlačítkom „Vyhľadať fotografiu“) vyberte postupným rozklikávaním požadovanú akciu - prevažná časť fotografií je umiestnená v adresári Katolícka cirkev, kde možno postupne vybrať diecézu, rok a mesiac konania akcie. Rozkliknúť je možné názov v ľavom stĺpci alebo príslušný obrázok v strednej časti obrazovky. Fotogalériu každej akcie možno otvoriť a prezerať, prípadne objednať jednotlivé fotografie alebo celé album v našom objednávkovom systéme (funguje rovnako ako bežný e-shop). Mnohé galérie obsahujú podgalérie, v ktorých sú umiestnené dokumentárne fotografie pre účastníkov akcie a fotografie, ktoré sa nevošli do hlavného súboru. Na základe objednávky (v prípade platených objednávok - po uhradení) Vám bude v určitom časovom odstupe zaslaný link na stiahnutie objednaných fotografií. Upozornenie: V prípade hromadných akcií, z ktorých sú zhotovované individuálne fotografie (napr. birmovka väčšieho počtu birmovancov), môžu byť niektoré fotografie s ohľadom na časovú náročnosť postprocesingu do podgalérie pridané s časovým odstupom až niekoľkých dní.

Rád/a by som použil/a fotografiu z Vašej databázy. Za akých podmienok ju môžem použiť?

Fotografie projektu Človek a viera možno využiť na publikáciu a ďalšie účely. Podmienkou uverejnenia je uvedenie mena autora a názvu projektu. Publikovať je možné v tlačených médiách, ako i v digitálnej podobe na webových stránkach či sociálnych sieťach.

Koľko stojí Vaša fotografia?

Pre cirkevných zákazníkov a pre súkromné či nekomerčné využitie sú fotografie projektu Človek a viera poskytované vždy zadarmo. Spoplatnené je iba využitie v komerčných médiách. Zástupcov komerčných médií, ktoré chcú využiť či dlhodobo využívať databázu Človek a viera, žiadame, aby nás kontaktovali a dohodli konkrétne podmienky spolupráce.

Kto sa môže stať cirkevným zákazníkom?

Cirkevným zákazníkom sa môže stať predstaviteľ cirkvi, cirkevná zložka alebo cirkvou zriadená inštitúcia, napr. farnosť, biskupstvo, kresťanské periodikum či vydavateľstvo, rehoľný rád, kláštor, kresťanský spolok, kresťanská škola, nezisková organizácia a pod. Registrovať sa ako cirkevný zákazník je možné na webe www.clovekavira.cz v sekcii „Registrácia“, kde je po vyplnení formulára potrebné pokračovať kliknutím na žlté tlačítko „Žiadosť o cirkevnú zmluvnú registráciu“ a vyplniť požadované údaje. Cirkevná registrácia je schválená predstaviteľmi projektu Človek a viera.

Chcem pozvať na akciu fotografa z projektu Človek a viera. Ako to funguje?

Na webe projektu http://www.clovekavira.cz kliknite na „Potrebujem nafotiť“ (cca uprostred stránky), aby ste otvorili webový formulár objednávky (alebo použite priamy odkaz tu: http://clovekavira.cz/potrebuji-nafotit/). Vo formulári vyplňte požadované údaje o akcii (dátum, čas, kostol, adresu konania) a nezabudnite na kontaktné údaje usporiadateľa. Vyplnený formulár odošlete kliknutím na žlté tlačítko „Odoslať“. Formulár bude automaticky odoslaný na spoločnú e-mailovú adresu projektu, kde bude ďalej spracovaný.

Ako zistím, či na určitú akciu dorazí fotograf projektu Človek a viera?

Na webe projektu http://www.clovekavira.cz kliknite na tlačítko „Kde budeme fotiť“ (uprostred hornej lišty), otvoríte tak aktualizovaný zoznam akcií pokrytých našimi fotografmi (alebo použite priamy odkaz tu: http://clovekavira.cz/kde-budeme-fotit/). Všetky akcie, ktoré sú tu uvedené, budú dokumentované podľa svojho významu jedným alebo viacerými fotografmi projektu Človek a viera. Akcie v zozname je možné filtrovať zadaním diecézy v pravom hornom rohu zoznamu (nad tlačítkom Fotografovia).

Chcem dlhodobo spolupracovať s miestnym fotografom projektu Človek a viera. Ako zistím, kto z fotografov pôsobí v blízkosti môjho regiónu?

Na webe projektu http://www.clovekavira.cz kliknite na tlačítko „Kontakt“ (vpravo hore na lište), alebo použite priamy odkaz tu: http://clovekavira.cz/kontakt/. V dolnej časti stránky, ktorá sa otvorí, ja mapa s označením aktívnych fotografov projektu Človek a viera. Upozornenie: uvedené adresy pri jednotlivých menách sú z dôvodu ochrany súkromia adresami ich farských kostolov alebo iných verejných miest. Nejedná sa o súkromné adresy.

Chcem finančne podporiť projekt Človek a viera. Ako to môžem urobiť?

I napriek skutočnosti, že naši fotografovia pracujú zadarmo na báze dobrovoľníctva, projekt môže existovať len vďaka viaczdrojovému financovaniu, na ktorom sa vedľa biskupskej konferencie a väčších sponzorov môže podieľať každý, kto prácu projektu oceňuje a považuje ju za zmysluplnú. Prostriedky získané z darov, slúžia najmä na rozširovanie, riadenie a údržbu nášho elektronického úložiska, na pokrytie nákladov na realizáciu výstav a ďalších nákladov prevažne technickej povahy. Číslo účtu, na ktorý možno zaslať finančný dar, je: IBAN: CZ3755000000000000707938
SWIFT (BIC): RZBCCZPP. Potvrdenie o výške daru pre daňové účely vystavíme na požiadanie (clovekavira@gmail.com).