O nás

Fotografický spolok Človek a Viera sa začal rodiť v roku 2011. Jeho prvým cieľom bolo rozvíjať kresťanskú fotografiu ako dovtedy opomínaný žáner a prispievať ku kultivácii správania fotografov v priebehu cirkevných obradov. Na začiatku boli traja fotografovia, spolok sa však rýchlo rozvíjal, a tak dnes pôsobí viac než 145 členov spolku Človek a Viera (vo veku 15-84rokov) v rámci celej ČR, 24 na Slovensku a 22 v Egypte.

Vďaka precíznemu prístupu k práci, znalosti liturgie a fotografickým výsledkom sme si dokázali vybudovať pevné miesto v cirkevných štruktúrach. Tešíme sa podpore Českej biskupskej konferencie, sme fotografmi katedrály sv. Víta v Prahe a ďalších popredných chrámov v Čechách i na Morave, spolupracujeme s jednotlivými biskupmi a v ich diecézach sme partnermi mnohých rehoľných spoločenstiev, náboženských organizácií i farností. Dokumentujeme všetky dôležité udalosti v cirkevnom prostredí v ČR s občasným presahom do zahraničia. Zakladateľ spolku Roman Albrecht je osobným fotografom kardinála Dominika Duku. Naše fotografie sú pravidelne publikované v cirkevných a iných periodikách, v knihách i na sociálnych sieťach. Prevádzkujeme najväčšiu českú databanku fotografií z cirkevného prostredia. Každoročne organizujeme výstavy najlepších prác, ktoré sa otvárajú vždy v Advente na Pražskom hrade a počas roka potom putujú po ďalších diecézach.