November 22, Godzone Tour 2019 - Bratislava - Evanjelizácia na námestí